+
  • image/e096fd25-3d92-480e-8459-38c9469b19e2.jpg
  • 1.MH3848X150T热压机1.jpg

MH3848X150T层压机

Category:

Hot Press

Key words:

MH3848X150T层压机


Contact

Product Description

_x000D_ 准达多层热压机  木门热压机 木工机械主要适用于聚氨酯夹心板发泡,粘合家具板件、建筑隔断、木门(即薄人造板与内框胶合)和在各种人造板:如胶合板、细木工板、中纤板、刨花板表面压贴各种装饰材料:装饰纸、装饰布、三聚氰胺防火板、金属箔、人造与天然薄木、天然薄木拼花;还可用做单板干燥整平,彩色装饰木皮的整平、定型。

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
_x000D_

_x000D_ 名称

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 层压机/热压机

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 型号

_x000D_
_x000D_

_x000D_ MH3848X150T

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台尺寸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4200x1400x50mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台最大压力

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 150T

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 层数

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 6

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压工作压力

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 10-16MPA

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 压板开距

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 130mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 油缸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ125x6pcs  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 11kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 热油泵功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 3.7kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 发热管功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 36kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 外形尺寸约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4800X2150X3200mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 重量约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 23000kg

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_

_x000D_ 注:产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实样为准。

_x000D_

Previous

Next Page

Previous

Next Page