+
  • image/81e32beb-66ff-451c-ab0e-fcbcfc053760.jpg

MH3848X500T热压机

Category:

Hot Press

Key words:

MH3848X500T热压机


Contact

Product Description

_x000D_ 准达多层热压机  木门热压机 木工机械适用于粘合家具板件、建筑隔断、木门(即薄人造板与内框胶合)和在各种人造板:如胶合板、细木工板、中纤板、刨花板表面压贴各种装饰材料:装饰纸、装饰布、三聚氰胺防火板、金属箔、人造与天然薄木、天然薄木拼花;还可用做单板干燥整平,彩色装饰木皮的整平、定型。

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
_x000D_

_x000D_ 名称

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 层压机/热压机

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 型号

_x000D_
_x000D_

_x000D_ MH3848X500T

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台尺寸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 2700x1450x50mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台最大压力

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 500T

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 层数

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 2

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压系统压强

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 12.77kg/cm2

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 压板开距

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 350mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 油缸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ220x6pcs 辅油缸Φ70x2pcs 

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 7.5kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 热油泵功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 2.2kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 发热管功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 36kw

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 外形尺寸约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 3200X1450X2646mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 重量约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 23000kg

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 注:产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实样为准。

_x000D_

Previous

Next Page

Previous

Next Page