+
  • ZD327电脑数控裁板锯.jpg

ZD327电脑数控裁板锯

Category:

CNC Panel Saw

Key words:

ZD327电脑数控裁板锯


Contact

Product Description

_x000D_ 适合进行标准化批量加工,工程家具生产

_x000D_

_x000D_ .高清晰触摸屏控制

_x000D_

_x000D_ .锯车移动采用齿轮齿条传动,平顺可靠;

_x000D_

_x000D_ .主锯采用同步带传动,大大降低电机马力的损耗;

_x000D_

_x000D_  

_x000D_

_x000D_  .夹紧机构用双夹爪机械手,结构稳定,可避免面板划伤,可以同时裁批量窄条料。

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
_x000D_

_x000D_ 名称

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 电脑数控裁板锯

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 副锯片直径

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ180mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 型号

_x000D_
_x000D_

_x000D_ ZD327

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 副锯电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1.5KW

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 最大加工尺寸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 2600X2600mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 副锯轴转速

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 7200r/min

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 锯车进级速度

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 3-80m/min(变频可调)

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 副锯片轴直径

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ30mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 送料速度

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 0-85m/min(自动数控)

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 牵引电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1.5KW

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 主锯片直径

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ350mm(选配400mm)

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 送料伺服电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1.5KW

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 主锯引伸高度

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 80mm(选配100mm)

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作气压

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 0.6MPA

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 主锯电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 15KW

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台高度

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 960mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 主锯轴转速

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4000r/min

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 外型尺寸约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 5400X5300X1720mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 主锯片轴直径

_x000D_
_x000D_

_x000D_ Φ30mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 重量约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4300KG

_x000D_
_x000D_

_x000D_  

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 注:产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实样为准。

_x000D_

_x000D_  

_x000D_