+
  • MH3248X25TX3S冷压机_1.jpg

MH3248X25TX3S冷压机

Category:

Product

Cold Press

Key words:

MH3248X25TX3S冷压机


Contact

Product Description

_x000D_ 冷压机系列机型广泛应用于压合家具板件,木门、压合胶合板、多层板、实木门、钢木门、不锈钢浴室柜门、厨房铝材吊柜门等。主要用于各种板材以及家具的整平、定型,可以使板材间粘合更加牢固。

_x000D_

_x000D_ 工作台采用龙门铣加工,保证台面平整度;

_x000D_

_x000D_ 油缸密封圈采用进口牌子,使运作平顺,良好的保压效果。

_x000D_

_x000D_ 机身采用槽钢焊接加工而成,有效保证机器的稳定性。

_x000D_

_x000D_ 按钮式操作控制面板,简单操作。

_x000D_

_x000D_ 采用纯铜电机;

_x000D_

_x000D_ 使用品牌电器,使用寿命长。

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
_x000D_

_x000D_ 名称

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压式冷压机

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 型号

_x000D_
_x000D_

_x000D_ MH3248X25TX3S

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 压板尺寸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1500X1250mmX3S

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 工作台最大压力

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 25TX3S

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 压板开距

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1000mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 油缸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 1支/段

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 液压电机功率

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4KW

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 外型尺寸

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4500X1250X3000mm

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 重量约

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 4500KG

_x000D_
_x000D_

_x000D_ 注:产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实样为准。

_x000D_

_x000D_
_x000D_  

_x000D_

Next Page

Next Page